• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/GencKalemlerTC
  • https://www.twitter.com/Genc_Kalemleriz
  • https://www.instagram.com/genckalemlerdernegi
  • https://www.youtube.com/channel/UC0VzJMZL82wPQrbkXHgq-LA
Üyelik Girişi
Site Haritası

İlkelerimiz


Bağımsızlık


Genç Kalemler kişilere, kurumlara ve ideolojilere karşı herhangi bir bağımlılığı bulunmayan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu doğrultuda, hiçbir siyasi partinin, hiçbir toplumsal zümrenin ve hiçbir bireysel mücadelenin amaçlarına doğrudan hizmet etmez. Sadece ortak amaçlarda buluştuğu kişi ve kurumlarla ortak birtakım çalışmalar yürütebilir.

Tarafsızlık

Genç Kalemler savunduğu ulusal değerler doğrultusunda, tarafsızlık ilkesine bağlı olarak, bütün kişi ve kurumlara eşit yakınlıktadır. Kişilere ve kurumlara önyargı ile yaklaşmak yerine, akıl ve bilim ışığında yaklaşır; niyet okuyuculuktan ziyade çalışmayı somut olarak değerlendirme düsturuna göre hareket eder. Bu değerlendirmeler sonucunda da aynı / benzer amaç doğrultusunda çalışmalar yürüten kişi ve kurumlarla ortak birtakım çalışmalar yürütebilir.

Eşitlik

Genç Kalemler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan tüm insanları dil, din, ırk, bölge, mezhep ve siyasi parti vb. ayrımları gözetmeksizin eşit görür. Gerçekleştirilen etkinlikler, yürütülen projeler ve dahi tüm çalışmaların hem istihdam yapılanmasında, hem de uygulanışında kişiler ve kurumlar arasında eşitlik ilkesi esastır.

Demokrasi

Genç Kalemler gerek kurum içi işleyişte, gerekse kurum dışı ilişkilerde demokratik bir üslup benimsemektedir. Zümreci ya da toplulukçu bir yaklaşım yerine, kişilere ferdî olarak değer verip; bireysel görüşlerin de söz sahibi olabildiği çoğulcu bir demokrasi ortamı sağlar.

Çağdaşlık ve Yenilikçilik

Genç Kalemler Atatürk’ün göstermiş olduğu çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkılması hedefine sahip çıkarak, ülkemizi bilim ve teknik alanında zirveye taşımak adına bilimle uğraşan tüm bilim insanlarının destekler. Ayrıca kurum içerisinde ağırlığı gençlerden oluşan araştırma geliştirme (ar-ge) takımları, tasarıları ve araştırmaları ile bizzat bilimde etkin olmak amacındadır. Genç Kalemler, Türkçe’nin bilimde etkin dillerden birisi olmasını da yürekten savunur ve bunun için çaba gösterir.

Atatürkçülük

Atatürk’ü kendi sözlerinden ve uygulamalarından anlamayı ilke edinmiş olan Genç Kalemler; Atatürk’e ve onun dünya görüşüne, gerçekleştirdiği devrimlere / inkılaplara ve dahası ona dair her şeye bir dogma gibi yaklaşmak yerine, tüm bunları aklın ve bilimin ışığında yorumlama anlayışını ve davranışını benimsemiştir. Genç Kalemler’e göre Mustafa Kemal Atatürk, sadece yaşadığı çağın değil, bugünkü çağın da üstünde bir lider, bir siyaset adamı ve bir başkomutandır.

Millî / Ulusal Değerlere Sahip Çıkma

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğünü ve üniter yapısını savunan Genç Kalemler, ülkemizin birliğini ve bütünlüğüne zarar verici hiçbir çalışmaya destek vermeyeceği gibi, bu çalışmalara karşıt faaliyetler de düzenlemeyi bir borç bilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıllar boyunca payidar kalması için dilimizin, tarihimizin ve kültürümüzün bugün layıkıyla korunup yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik her türlü çalışmayı da desteklemekte ve dahi bu tür çalışmaları bizzat kurum olarak gerçekleştirmektedir.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret35060
Takvim