• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/GencKalemlerTC
  • https://www.twitter.com/Genc_Kalemleriz
  • https://www.instagram.com/genckalemlerdernegi
  • https://www.youtube.com/channel/UC0VzJMZL82wPQrbkXHgq-LA
Üyelik Girişi
Site Haritası

Genç Kalemler Gözüyle Kültür

   “Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır.” Bu tanımdan yola çıkarak kültür kavramı Genç Kalemler açısından son derece önemli ve hayati bir olgudur. Kültürün önemini ve hayatiliğini farklı açılardan değerlendirerek, kültürümüze sahip çıkmamızdaki yol ve yöntemi anlatmaya çalışacağız bu yazımızda.

   İlk olarak kültürün toplumların devamlılığındaki rolünü ele alalım. Kültür bir arada yaşamış olan insanların, yani küçük ölçekte aile ve akrabaların, büyük ölçekte soy ve milletlerin daha da büyük ölçekte ırkların bir arada yaşadıkları süreç içerisinde oluşturdukları tüm yapı ve değerlerdir. Yaşam biçimleri, alışkanlıkları, insan ilişkileri, gelenek ve görenekleri, dini inançları… Bu yapı ve değerler, aynı zamanda devletler ve milletleri de oluşturan temel unsurlardır. Aslına bakarsanız, devletlerin ve milletlerin kültür dediğimiz bu yapı ve değerler üzerinde ayakta durduğunu söylemek de yanlış olmaz. Nasıl ki temeli sağlam olmayan yapılar yıkılmaya mahkumsa, kültürel bağlarından kopan / koparılan devlet ve milletler de yıkılmaya ve yok olmaya mahkumdurlar. Bir arada yaşayan insanlar ortak sevinç ve üzüntüler oluşturup bunları birlikte yaşayarak, ortak amaç ve hedefler belirleyip bunlar uğruna birlikte mücadele vererek millet olabilmişler ve bu sayede de devlet olarak dünya tarihinde yer alabilmişlerdir. Millet ve devlet olma yolunda oluşturdukları bu yapı ve değerlerin devamlılığı sağlanmadığı takdirde, söz konusu millet ve devletlerin dünya haritasında devamlılığının olacağını ümit etmek boş bir hayalden ibarettir.

   Farklı millet ve devletlerin farklı kültürel değerleri olacağı gibi, bunların ortaklaşabildiği kültürel değerler de olması muhtemeldir. Aslına bakarsanız, büyük semavi dinler ve felsefi temelli büyük ekoller bu ortak değerleri hareket noktası kılarak, tüm dünya üzerindeki insanların bir arada huzurlu ve mutlu yaşayabilmelerini esas alırlar. Bu değerler, genel olarak “insanlık” veya “medeniyet” gibi isimlerle de anılırlar. Millet ve devletlerin, kendine ait olan kültürel değer ve yapıları koruma ve devamlılığını sağlamalarının yanında, az önce bahsettiğimiz ortak değer ve yapıları da muhafaza ve müdafaa etmeleri gerekmektedir. Bunları hem kendi devamlılıkları için hem de dünya üzerindeki huzur ve barış ortamının devamlılığı için yapmalıdırlar.

   Kültür, nasıl ki devlet ve milletlerin devamlılığı için olmazsa olmaz bir koşulsa, devletler arasındaki yok etme savaşlarında da önemli bir silah haline dönüşebilmektedir. Devletler, birbirlerini yok etmek ya da kendi sömürgesi yapmak için ateşli silahlarla savaşlar yapabildiği gibi, daha uzun süreli ancak daha kalıcı bir yok etme ve eritim yöntemi uygulayarak söz konusu devlet ve milletin kültürel değerlerini yıkıp yok etme yoluna da gidebilirler. Hatta bu yöntem meydan savaşlarından daha kalıcı sonuçlar verdiğinden, büyük ve sömürgeci devletler çoğunlukla bu yöntemi izlerler. Bu devletler, ateşli silahlarla devletleri ve milletleri teker teker öldürmek yerine; hedef aldıkları millet ve devletlerin insanlarının tarihiyle bağlarını kopararak, bu millet ve devletlerin kendi kendilerini kalıcı olarak yok etmelerini sağlar; eş zamanlı olarak da kendi kültürel değerlerini o devlet ve millete fark ettirmeden kabul ettirip özümseterek kendilerine kalıcı bir bağ ile bağlanmalarını sağlarlar.

   Genç Kalemler Derneği, içinde doğup büyüdüğü millet olan Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, onu oluşturan tarihsel süreçteki tüm devlet ve milletlerin kültürel değer ve yapılarını, bugünün koşullarıyla akıl ve bilim süzgecinden geçirerek değerlendirmekte; hem Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığı için bu kültürel yapı ve değerleri gelecek nesillere aktarmaya çalışmakta hem de “insanlık” ve “medeniyet” denen, tüm insanlığın ortak geleceği için gerekli olan ortak değer ve yapıların devamlılığına yardımcı olmaya, katkı sağlamaya çalışmaktadır. Genç Kalemler Derneği olarak Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkıp yok etmeye, sömürgesi haline getirmeye çalışan emperyalist devletlerin on yıllardır sahneledikleri kültürel eritim ve yok etme politikasının farkında olup, bununla aktif olarak mücadele etmek de temel amaçlarımızdandır. Bu amaç doğrultusunda, özellikle yok edilmeye çalışılan kültürel değerlerimizin gençler arasında farkındalıkla yayılması için farklı çalışmalar yürütmekteyiz.   

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret35060
Takvim